Toezicht op zelfsturing

Passend en positief waarderend

Het klinkt paradoxaal en misschien is dat ook wel zo: toezicht op zelfsturing. En daar ligt dan ook meteen de uitdaging. De ruimte die zorgprofessionals hebben en nemen betekent dat het lastig en onwenselijk is daar vanaf enige afstand eenduidigheid in te krijgen. Als toezichthouder wil je vooral de zorgprofessionals in de praktijk voor en met de cliënt of patiënt het werk laten doen. Tegelijkertijd heb je ook de taak en verantwoordelijkheid dat dit  deugt en deugd doet. Maar hoe weet je dat dat op een juiste manier plaatsvindt als je de verantwoordelijkheden vergaand hebt gedecentraliseerd? Hoe voorkom je dat je de zorgprofessional voor de voeten gaat lopen? Of is dit ‘oud’ denken? Is hier een visie en strategie voor waarin beiden succesvol gecombineerd kunnen worden?

Inmiddels is er ruimschoots ervaring, ten goede en ten kwade, in het werken volgens het principe van ‘zelfregie’, ‘zelfsturing’ of ‘zelforganisatie’. Niet alleen omdat veel zorgorganisaties achter deze trend zijn gaan aanrennen en hier jammerlijk, zij het deels, op terugkomen. Maar ook omdat een aantal zorgorganisaties effectieve vormen hebben gevonden om toezicht op zelforganisatie passend toe te passen. Met hele goede resultaten. Zowel financieel, kwalitatief als in het werkplezier van de medewerkers.

Tijdens deze opleiding komen de aspecten over ‘zelfsturing’ aan de orde, waarbij vooral ingegaan wordt wat het verschil is met een meer hiërarchische of eenzijdige top-down benadering. Zowel in de stijl van leiderschap, sturing, monitoring, innovatie en niet onbelangrijk bij crisissituaties. Welke voordelen en valkuilen zijn te benoemen na jarenlange ervaring met dit fenomeen?  En op welke wijze kan de raad van toezicht van meerwaarde zijn voor dit type organiseren?      

Onderwerpen:

  • Principes en waarden bij zelfsturing
  • Sturings- en verantwoordelijkheidsmodel bij zelfsturing
  • Leiderschapsstijl en werkwijze die past bij deze visie
  • Zelfsturende organisatie in vergelijking met meer hiërarchische vormen
  • Zeggenschap op welk niveau
  • Dilemma’s bij interveniëren
  • Hoe om te gaan met afstand en nabijheid
  • Democratisering als opgave voor zorgorganisaties
  • Praktische wijsheid voor toezichthouders

Kosten
NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in Zorg en Welzijn". 

Themabank: Waardecreatie / waarden van organisatie, Transparantie
Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen