Opleiding

Digitaal vergaderen

Betrokken, attractief en effectief

Wat is er nodig voor een professionele digitale vergadering? Als toezichthouder vergadert u een aantal keren per jaar in uw Raad van Toezicht en in diverse commissies. Maar wat maakt nou dat u soms uit een vergadering komt met een ontevreden gevoel? Meerdere zaken zijn van belang voor vergaderen. Deze blijken nog eens extra te worden versterkt door de beperking van het niet fysiek aanwezig zijn met elkaar bij online vergaderen. Vragen die dan opkomen zijn: Hoe wend ik mijn gebruikelijke vaardigheden ook digitaal aan en waar moet ik extra op letten? Moet ik mijn vergadervaardigheden weer eens actualiseren?

We weten nu dat online vergaderen echt aanvullende competenties vergt, bijvoorbeeld:

 • Goed online contact opbouwen en onderhouden op relationeel gebied;
 • Het technisch beheersen van de functionaliteiten in de applicaties;
 • Een goede inbreng kunnen leveren op inhoudelijk niveau;
 • Een goed gestructureerde vergaderprocedure;
 • Een transparant proces als het gaat om groepsdynamiek en besluiten nemen;
 • Qua presentatie bewust zijn hoe u op beeld overkomt.

Het gaat daarbij om het wat, het hoe en het waarom. Maar u kunt ook zeggen het gaat om ik, de ander(en) en de inhoud. Vaak blijkt dat men zich met overgave werpt op de inhoud en nogal eens voorbijgaat aan het proces, de techniek, de rollen en de dynamiek.

Specifiek wordt er tijdens deze Online Masterclass aandacht besteed aan het oplossen van lastige issues tijdens het online vergaderen als er lastige besluiten genomen moeten worden. Hoe gaat u hiermee effectief om, opdat de goede dingen gebeuren in het kader van goed bestuur. Kent u bijvoorbeeld de tweekolommenmethode al? Dit zijn thema’s die allemaal aan de orde komen in de Online Masterclass Digitaal vergaderen.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Opzet en werkvorm

Omdat u digitaal nu eenmaal niet te lang ononderbroken achter het scherm moet zitten, hebben we deze Online Masterclass verdeeld in twee dagdelen van 3 uur, verspreidt over twee weken. Het eerste dagdeel wordt hoofdzakelijk besteed aan nieuwe technieken, functionaliteiten en werkvormen. Het tweede deel van de Online Masterclass bestaat uit een korte wrap-up van de eerste bijeenkomst en vooral uit oefenen met de verworven kennis en het inbrengen van uw eigen casuïstiek.

Dagdeel 1: De technologie

 • Kennismaken met uw docenten: kerndocent Hannah Bovenkerk en docent Martijn Hermsen
 • Introductie en overview – Hannah Bovenkerk
 • Techniek, functionaliteiten en online werkvormen – Martijn Hermsen

Dagdeel 2: De praktijk

 • Practicum en eigen casuïstiek – Hannah Bovenkerk (kerndocent)
 • Wrap-up van deel 1
 • Elementaire vergadervaardigheden en bijzondere technieken
 • Oefenen met functionaliteiten
 • Inbreng eigen casuïstiek

Kosten
NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in Zorg en Welzijn". 

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Persoonlijke factor, Transparantie
Thema: Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Ervaringen delen
Tijdsduur: 2 dagen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen