Toezicht op ICT en digitalisering, verdiepende leergang

De NVTZ academie biedt twee opleidingen rondom ICT aan; deze tweedaagse verdiepende leergang, maar ook een ééndaagse rondom de basisbeginselen van ICT. Beide opleidingen zijn na elkaar, of los van elkaar te volgen. Wilt u beide opleidingen na elkaar volgen? Dan betaalt u een gereduceerd combinatietarief. 

Tweedaags verdiepend programma 


Hoe lang kan de organisatie waar u toezicht op houdt zonder ICT? Een dag? Een paar uur? Of nog korter? (Zorg)organisaties zijn in toenemende mate geautomatiseerd, met als gevolg het immer afhankelijker worden van stabiele en veilige IT-systemen. Die afhankelijkheid beperkt zich allang niet meer tot de administratieve secundaire processen. ICT kruipt steeds meer het primaire proces in en neemt daardoor in belang toe, ook voor de toezichthouder.

Tegelijkertijd krijgt het onderwerp ICT in Raden van Toezicht en de RvB niet altijd een warm welkom op de agenda. Onbekendheid met het onderwerp, de eigenschappen van het domein (complex, snel bewegend) leveren weerstand op. En dat terwijl de risico’s rondom ICT ondoorzichtig maar soms grote implicaties kennen. Het is tijd dat de toezichthouder zich verdiept in het domein ICT en grip krijgt op hoe de organisatie de ICT goed in stand houd en bestuurt.

Naast deze risico-gedreven benadering hebben toezichthouders ook steeds meer te maken met vraagstukken rondom Digitale Transformatie; het veranderen van de zorg/zorgorganisatie met en onder invloed van technologie. De NVTZ onderkent dit en heeft hierover eerste beelden neergelegd in de notitie ‘De rol van de raad van toezicht bij innovatie’. Hoe houden wij in de gaten welke implicaties technologische ontwikkelingen hebben op onze organisatie, haar positionering en manier van werken? Wat is daar onze ambitie in? En als we die dan vastgesteld hebben, hoe houden wij dan toezicht op de voortgang?

De opleidingen rondom Toezicht op ICT kenmerken zich door het blootleggen van patronen zoals die veel voorkomen in zorgorganisaties. Aan de hand van die patronen krijgt u een gevulde rugzak met vragen mee waarmee u het onderwerp ICT op de toezichttafel krijgt en gerichte vragen kunt stellen aan uw bestuurder(s).

De meerdaagse opleiding kent zowel een verbreding als een verdieping ten opzicht van de eendaagse opleiding. U kunt dus beide opleidingen achter elkaar volgen of direct instappen op de tweedaagse versie. De aangeboden modules en onderwerpen zijn verdeeld in een viertal thema’s:

Eigenschappen van het technologie domein

 • Specifieke eigenschappen van het technologie domein;
 • Trends in technlogische ontwikkelingen;
 • Invloed van technologie op mens, organisatie en techniek.

De architectuur van de ICT

 • Keuzes in datacenter/outsourcing/cloud discussies;
 • Structuur van de ICT omgeving, de basis architectuur;
 • Informatie uitwisseling in de zorg.

De wereld van vandaag

 • Managen van de ICT functie; welke vraagstukken leven in het in stand houden van de bestaanden ICT? Welke patronen doen zich daarin voor die tot verstoringen leiden?;
  • Continuiteitsmanagement
  • Cyber security
  • ICT onderhoud
  • Compliance vraagstukken
 • Governance van de ICT functie;
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Wie doet wat.

De wereld van morgen

 • Besturen van de ICT functie; Hoe kijken we vooruit en brengen we veranderingen aan in onze ICT omgeving?;
  • ICT als strategische component & de rol van de bestuurder
  • Richten: komen tot een ICT strategie en plan
  • Portfoliomanagement
  • Extern toezicht op ICT, wie, wat wanneer
 • ICT bij fusies, overnames en scheidingen;
 • ICT in netwerken en eco-systemen;
 • Digitale transformatie van de zorg;
  • Ontwikkelingen in het land
  • Innovatie een plaats geven in de organisatie
  • Organiseren van wendbaarheid en adaptiviteit
  • De plaats van medisch leiderschap in digitale transformatie.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Bewustwording waar u staat met uw organisatie op het gebied van ICT;

 • U wordt uitgedaagd ICT verder aan te pakken binnen uw rol als toezichthouder;

 • Inzicht in de diverse subniveaus die er zijn op het gebied van ICT;

 • Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op ICT-gebied.

De NVTZ academie biedt twee opleidingen rondom ICT aan; deze tweedaagse verdiepende leergang, maar ook een ééndaagse rondom de basisbeginselen van ICT. Beide opleidingen zijn na elkaar, of los van elkaar te volgen.  

Kosten

NVTZ-leden: € 975,-
Niet-leden: € 1218,75
Combinatiekorting: neemt u eveneens deel aan de opleiding 'Toezicht op ICT in één dag', dan betaalt u een totaalbedrag van € 1.395,- (NVTZ-leden) voor de drie dagen (€ 1.743,75 voor niet-leden). 

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: ICT en privacy, Boardroom dynamics
Thema: Sturing
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 2 dagen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen