Adequaat toezicht op crises

Voorkomen en juist handelen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En een pandemie treft ons allemaal. Dat pakt heel verschillend uit. Soms loopt een crisis met een sisser af, soms blijft die een organisatie achtervolgen tot het moment dat er niets anders overblijft dan het vervangen van bestuur en soms zelfs toezicht. In deze sessie staan we aan de hand van een aantal goed gedocumenteerde casus stil bij de rol van de raad van toezicht bij een crisis. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de Coronapandemie.

De raad van toezicht is medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid bij crises en vooral bij het voorkomen daarvan. In het voorbereidende e-introductieCollege leer je de lessen uit de relevante literatuur. Die gaat terug tot Plato. Tijdens de sessie oefenen we veel en wisselen we ervaringen uit.

Onderwerpen

 • Soorten crises;
 • Belang van preventie;
 • Organisatiecultuur aspecten;
 • Leiderschapsstijlen;
 • Goede voorbereiding;
 • Borgen van de belangrijkste thema’s in de toezichtsvisie.

Wat als een crisis onverhoopt heeft plaatsgevonden?

 • Verantwoordelijkheden, taken, rollen en benodigde competenties;
 •  Omgaan met externe stakeholders, waaronder IGJ, Politie, Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid;
 • Passende interventies;
 • Omgang met de betrokkenen: afstand en nabijheid;
 • De rol van de media en sociale media;
 • Juridische aspecten.

Stappen na de crisis:

 • Onderzoek en analyse;
 • (Zelf)reflectie;
 • Leren van gemaakte fouten;
 • Borgen van lessons learned.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Kennis en inzicht over crisismanagement en crisisleiderschap;
 •  Input om de rol van de raad van toezicht adequaat in te vullen;
 • Inzicht in aspecten van de wenselijke organisatiecultuur;
 • Bewuste inzet van interventies.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Kwaliteit en veiligheid, Preventie en public health
Thema: Kwaliteit
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen