Opleiding

Toezien op het verandervermogen

Het goede samenspel in uitdagende contexten

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn, vergt het om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kan je als toezichthouder inschatten hoe het het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Op welke manier kan je daarover het goede gesprek voeren met de bestuurder en met mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie?

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.‚Äč

Wat is Verandervermogen?

Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie waar mensen in deze organisatie in staat zijn om ambities en voornemens daadwerkelijk te implementeren c.q. werkend te krijgen. Daarmee omvat verandervermogen ook het vermogen om reflectief te leren.

Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding:

 • Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen?

 • Wanneer zijn veranderingen succesvol?

 • Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren?

 • Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe?

 • Welke vragen stelt je als RvC  om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren?

 • Met wie praat je?

 • Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe de organisatie aan tot leren?

Verandervermogen van de organisatie kan een betrouwbare indicator zijn voor de mate waarin een organisatie in staat is hun performance blijvend te verbeteren. Informatie en cijfers geven meestal een indicatie van de huidige stand van zaken, maar niet altijd het gewenste comfort naar de toekomst. De vraag is hoe je daar als RvC wel inzicht en vertrouwen in krijgt.

Wat brengt de opleiding u en uw Raad van Toezicht?

 • Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen.

 • De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.

 • Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.

 • Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen.

Werkvormen

In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Veranderend zorglandschap en samenleving
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen