Opleiding

Teamvorming in de raad van toezicht

Optimaal inzetten van de competenties in dynamische toezicht situaties

 

De raad van toezicht is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Doordat de leden van de raad elkaar slechts enkele malen per jaar ontmoeten, ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel en optimale onderlinge samenwerking. Onder reguliere omstandigheden leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar wanneer de situatie spannender wordt veelal wèl. Bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het op het samenspel binnen de raad aan. Dan is het van belang dat men elkaar goed kent en weet welke kwaliteiten kunnen worden benut en op welke wijze effectief kan worden samengewerkt.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

In deze bijeenkomst krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een raad van toezicht en welke stappen gezet kunnen worden om de teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samenhangen zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het leren en reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht. Tot slot krijgt u - mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek - handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Onderwerpen

 • Persoonlijke drijfveren en waarden;
 • Het benutten van complementariteit;
 • Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen de raad en bestuurder;
 • Formuleren van een gedeelde visie;
 • Van en met elkaar leren;
 • Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend gedrag;
 • Hanteren van deze ‘derailers’.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

 • Meer inzicht in hoeverre uw raad een team is;
 • Inzicht in de wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden;
 • Zicht op de wijze waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut;
 • Praktische tips om een lerend klimaat te versterken;
 • Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder of veranderend samenspel in de raad.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Reflectie en evaluatie, Waardecreatie / waarden van organisatie, Van waarde blijven
Thema: Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen