Ledenparticipatie

De NVTZ wil haar leden actief bij de vereniging betrekken.Zij heeft hiervoor de hieronder genoemde werkvormen.

Ad hoc commissie

Heeft een specifieke opdracht, afgebakend in de tijd. Ingesteld door het bestuur.
Op dit moment is er geen ad hoc commissie actief.

Werkgroep

Werkt een thema samen met de leden uit. Ingesteld door de directie. Levert altijd een concreet product bijv. een publicatie, een conferentie, een checklist, etc.Aan een werkgroep kunnen desgewenst externe deskundigen worden toegevoegd.

Huidige werkgroepen:

  • Werkgroep evaluatie raad van toezicht
  • Werkgroep calamiteiten

Werkveld

Brengt specifieke vraagstukken van een bepaalde sector in kaart. Wordt opgestart op initiatief van directie of leden voor een periode van drie jaar. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de agendering en de activiteiten en worden daarbij ondersteund door de NVTZ. Huidige werkvelden:

  • Werkveld Welzijn
  • Werkveld 1e lijn

 

 

NVTZ | Churchilllaan 11, etage 12 3527GV Utrecht | Postbus 30512 3503AH Utrecht | 030-7370085 | bureau@nvtz.nl