NVTZ nieuws

SER reikt tips aan voor het verstevigen van de relatie tussen OR en commissarissen

04/07/2016 – Het is belangrijk dat de raad van commissarissen/ raad van toezicht en de ondernemingsraad goed contact met elkaar hebben. Dit kan bijdragen aan het bewaken van de koers en de continu├»teit van de onde...

Reactie NVTZ concept vernieuwde Zorgbrede Governance Code

27/06/2016 – Graag willen we u meenemen in een, voor toezichthouders en commissarissen in de zorg en welzijn, belangrijk document. Wij spreken van de zogenaamde Zorgbrede Governancecode. Deze is vanuit de Brancheo...

Vacature twee bestuursleden NVTZ

13/06/2016 – De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (de NVTZ) ontwikkelt zich op dit moment snel naar een volgende fase waarin de externe component steeds belangrijker wordt. Netwerken, s...

WDBA en afschaffing fictieve dienstbetrekking

09/05/2016 – Op verzoek van de NVTZ heeft Deloitte hieronder de belangrijkste gevolgen van de gewijzigde regelgeving voor toezichthouders/commissarissen in kaart gebracht. Inhoudsopgave Goedkeuring regelgeving a...

Reflectieve methode 'kijk in de keuken' door de ogen van deelnemers

09/05/2016 – Afgelopen april verscheen een interview met twee deelnemers van de reflectieve methode 'Kijk in de keuken' in BoardRoom Zorg. Bekijk hier het interview Bron: www.boardroomzorg.nl

NVTZ | Churchilllaan 11, etage 12 3527GV Utrecht | Postbus 30512 3503AH Utrecht | 030-7370085 | bureau@nvtz.nl