Over de NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werken we aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

NVTZ nieuws

Vacature secretarieel medewerker NVTZ

16/08/2016 – Ga je graag aan de slag als secretarieel medewerker in een leuk team? Vind je het een uitdaging om verschillende bordjes draaiende te houden? Werk je van nature planmatig en vind je het belangrijk om ...

SER reikt tips aan voor het verstevigen van de relatie tussen OR en commissarissen

04/07/2016 – Het is belangrijk dat de raad van commissarissen/ raad van toezicht en de ondernemingsraad goed contact met elkaar hebben. Dit kan bijdragen aan het bewaken van de koers en de continu├»teit van de onde...

Reactie NVTZ concept vernieuwde Zorgbrede Governance Code

27/06/2016 – Graag willen we u meenemen in een, voor toezichthouders en commissarissen in de zorg en welzijn, belangrijk document. Wij spreken van de zogenaamde Zorgbrede Governancecode. Deze is vanuit de Brancheo...

Uitnodiging van een nieuwe tijd aan het toezicht - Pamflet 'To do or not to do'

01/06/2016 – Met dit pamflet wil de NVTZ samen met u een proces opstarten om na te denken welke invloed de grote maatschappelijke bewegingen hebben en gaan hebben op de inrichting ( lees governance) van onze zorg-...

WDBA en afschaffing fictieve dienstbetrekking

09/05/2016 – Op verzoek van de NVTZ heeft Deloitte hieronder de belangrijkste gevolgen van de gewijzigde regelgeving voor toezichthouders/commissarissen in kaart gebracht. Inhoudsopgave Goedkeuring regelgeving a...

Agenda derden

NVTZ | Churchilllaan 11, etage 12 3527GV Utrecht | Postbus 30512 3503AH Utrecht | 030-7370085 | bureau@nvtz.nl